vendredi 4 juin 2010

Galeguizando


Arriba irmáns!
Todos de pé!
Unidos,conseguirémolo!
Todos somos un,
a mesma sangue,
a mesma raza,
a mesma cor...
pero sobre todo
o mesmo IDIOMA.

Ana Solla

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire